Norsk Zoologisk Forening
Oslo & Akershus lokallag

Norsk Zoologisk Forening (NZF) er den eneste foreningen i Norge som er opptatt av alle dyregrupper, fra insekter og krepsdyr til pattedyr og fugler. Foreningen er åpen for de fleste som er interessert i zoologi - både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.

Medlemmer i NZF blir automatisk medlem av Avdelingen i Oslo og Akershus dersom de bor i dette virkeområdet. Pr. 30/10-2005 hadde lokallaget 313 medlemmer.

Foreningens adresse er: NZF Oslo & Akershus, Postboks 247, 2001 Lillestrøm.


Nyheter og meldinger

Årsmøtet som ble holdt 22. mars 2007 var ikke i tråd med våre vedtekter som ble vedtatt 8. desember 1993. Avvikene er såpass mange og alvorlige at vi har sett det nødvendig å erklære årsmøtet ugyldig da den strider mot vedtektene på flere sentrale og alvorlige punkter. Les mer under foreningssaker.

Pga kuppet under årsmøtet 22. mars 2007 og manglende regnskap de siste tre årene, er foreningens eiendeler og midler bånnlagt inntil den nye situasjonen er avklart, og til etter årsmøtet 6. desember 2007. Fylkeslagets midler vil foreløpig bli brukt til å dekke ekstraordinære utgifter som har oppstått i kjølevannet av kuppforsøket.


Vår- og høstprogrammet. 

Oppdatert 7. februar 2012