Norsk Zoologisk Forening - Oslo & Akershus

Medlemskap

Norsk Zoologisk Forening er foreningen for alle som er interessert i dyr og dyreliv. Foreningen gir ut tidsskriftet Fauna, som sendes fire ganger i året til medlemmer og abonnenter.

Medlemmer i NZF blir automatisk medlem av Avdelingen i Oslo og Akershus dersom de bor i dette virkeområdet.

Medlemskontingenten for år 2003 er:

Senior: 150,-
Junior:  75,-
Familie:  50,-
Livsvarig:  2250,-
   
Abonnement:  200,-

Familiemedlemmer mottar ikke Fauna. Medlemskapet forutsetter at en annen person i husstanden er seniormedlem, juniormedlem eller livsvarig medlem.

Innmelding og innbetaling gjøres til:
 

Norsk Zoologisk Forening
Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo

  Konto 7874.05.96674

Merk innbetalingen med «Medlemskap» og pass på at navn og adresse følger innbetalingen.

Sist oppdatert 7. februar 2012