Norsk Zoologisk Forening - Oslo & Akershus

Program for 2012

Det er ikke satt op noen møter eller turer for 2012.

Alle foredrag og møter vil bli avholdt i Kristine Bonnevies hus (biologibygningen) ved Universitetet i Oslo, rom 4619 (4. etasje) og starter kl. 1800 - dersom ikke annet er oppgitt. NB! Gratis servering av kaffe og kaker.


Aktuelle arrangement fra andre organisasjoner:

Ingen


Sist oppdatert 7. februar 2012