Norsk Zoologisk Forening - Oslo & Akershus

Referater

 


Orrhaneleik til Mangen i Aurskog 30. april til 1. mai
Trip with Black Grous lek to Mangen in Auskog on 30 April to 1 May

Flere bilder og videosnutter vil komme.
More pictures and video clips will follow.

Torsdag 13. mars 2003: Artsdannelse hos fluesnappere ved Glenn-Peter Sætre
Sætre har over flere år studert artsdannelsesprosesser hos fluesnappere i flere regioner av Europa. Resultatene fra hans forskning har vakt stor internasjonal interesse. I dette foredraget presenterte han rykende ferske resultater som belyser betydningen av seksuell seleksjon (partnervalg) og kjønnsbundne gener i artsdannelse:
Fluesnapperne har blitt brukt for å søke etter empiri for reinforcement-teorien innen artsdannelse. Dataene viser overbevisende støtte for teorien, og i tillegg har Glenn-Peter sammen med en amerikansk forsker nettopp fått akseptert en artikkel som presenterer en ny utvidet "loop-teori", en videreutvikling av reinforcement-teorien. Hovedpoenget med denne teorien er at prezygotisk og postzygotisk isolasjon (hhv. manglende seksuell tiltrekning og infertilitet) gjennom evolusjon kan forsterke hverandre, slik at to bestander innen en art kan bevege seg i retning mot å danne to separate arter. To betingelser må oppfylles: Genene som styrer de to trekkene må være tett linket (for å unngå rekombinasjon) og sitte på det ene kjønnskromosomet.
Et svært interessant og utrolig spennende foredrag som 16 tilskuere fikk høre og se (gitt at disse sansen fungerte for alle...). Etter et meget ryddige og oversiktelige foredraget kom mange spørsmål fra salen. Møtet varte fra 1815 til 1930.

Sist oppdatert 7. februar 2012