Norsk Zoologisk Forening - Oslo & Akershus

Styret

 

Styremedlemmer valgt på årsmøtet 19. januar 2006

Styret sitter til første ordinære årsmøte. Alle e-post adresser må du erstatte symbolet # med @ før den sendes.

Leif Gjerde (Leder og web ansvarlig)
Adresse: Postboks 247, 2001 Lillestrøm.
E-post: leif.gjerde#oyeren.info
Tlf.: 402 28817

Ruben Pettersen (Kasserer)
Veterinærinstituttet, Oslo.
E-post: ruben-alexander.pettersen#vetinst.no
Tlf.: 900 86574 (a/p)

Thrond O. Haugen
Adresse: NIVA, Brekkeveien 19 - Kjelsås, 0411 Oslo.
E-post: thrond.haugen#niva.no
Tlf.: 21 919981 (a/p)

Janne Charlotte Brudevoll
Adresse: Frysjaveien 1, 0883 Oslo.
E-post: jannebr#hotmail.com
Mob: 916 74566

Sist oppdatert 7. februar 2012